Bezpečnost letu

V souvislosti s pasažérským, komerčním provozem i při sportovním létání je pro nás prvořadá především na bezpečnost při provozu baónů.

Rozhodnutí o letu
Lety baónem jsou plánovány a předem konzultovány s meteoslužbou s ohledem na meteo situaci v místě startu a letu balónu. O uskutečnění nebo případném zrušení letu rozhoduje vždy pilot, a to s důrazem na aktuální meteorologickou situaci na místě startu.

Provozní oprávnění
Naše společnost je držitelem provozního oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví, které nás opravňuje provozovat pasžérské a komerční lety balónem. Jsem povinni dodržovat postupy předepsané schválenou provozní příručkou.

Pojištění
Naše balóny i všechna pasžérská místa v koši jsou pojištěna dle směrnic EU pro tuto leteckou činnost.  Každé místo v koši balónu je ze zákona pojištěno do výše 325.000 EUR a celý balón do výše 1.875.000 EUR.

Údržba balónu
Balóny procházejí před každým startem pravidelnou předletovou kontrolou, každý náš balón a všechny jeho části jsou také podrobně kontrolovány výrobcem vždy jedenkrát za 12 měsíců provozu.

Výcvik posádky
Naše posádky – piloti i doprovod jsou pravidelně cvičeni a procházejí vždy jednou za rok teoretickým školením o pravidlech letů a absolvují rovněž bezpečnostní semináře. Každý náš pilot je také podroben jednou za dva roky praktickému přezkušovacímu letu. Piloti naší společnosti jsou jedni z nejzkušenějších v České republice, dle počtu nalétaných hodin patří ke špičce.

Etický kodex ČBS
Jsme členy Českého balónového svazu, organizace sdružující sportovní i komerční piloty v České republice. Dodržujeme etický kodex ČBS.