BALON JAM 2015

Letošní ročník se vydařil především výborným počasím, navštívili nás Festo tým z Anglie, který provozoval na této fiestě vzducholoď a „obrácený balón s košem nahoře“, jedná se o speciální tvar balónu budící dojem, že se ve vzduchu obrátil. Létalo se mnoho letů přes Brno jak ranních, večerních tak i nočních.